Säljstöd

Med URPlan skapas enkelt kalkyler och anbud gjorda i Aff.
URPlan erbjuder en enkel överblick över befintliga avtal eller varför inte andra kollegors pågående affärer.
Givetvis finns funktioner som automatiska statusövergångar från anbud till avtal på angivet startdatum, bevakningsdatum och automatisk avtalsförlängning eller avslut vid uppsägning.

Avtalsfakturering

När ett avtal tecknats och det börjar bli dags att ta betalt har URPlan givetvis funktioner för avtalsfakturering med indexering. Det går att hantera flera index per avtal, bestämma uppräkningsfördelning och uppräkningsmånad mm. mm.
En liten praktisk detalj är att URPlan automatiskt sköter hela intäktskonteringen utifrån gjord kalkyl eller aktuell resurstilldelning i skötselplanen.

 

Planering

I en väl fungerande förvaltningsorganisation är god planering och rätt personaldimensionering en av nyckelfaktorerna.
URPlan – eller Underhålls & ResursPlanering, som det hette från början – är byggt av människor som lett stora och små förvaltningsorganisationer.
Vi fokuserar på lösningar där rätt utförare skall vara på rätt plats vid rätt tillfälle.

Avrapportering

För oss är avrapportering och kvalitetssäkring lika självklart som själva utförandet av tjänsten. Med URPlan avrapporteras alla nedlagda resurser så som eget arbete, utrustning, lagermaterial, inköp och UE – direkt på webben.
Givetvis finns funktioner för att hantera merförsäljning, UE-påslag, ROT/RUT, information från gränsdragningslista mm. mm.
Är era utförare lite ovana med IT ingår även funktioner för att säkerställa att utföraren verkligen är klar med sin avrapportering.

 

Återkoppling

Låt URPlan säkerställa att slutkunden vet om att Ni tagit emot en beställning, beställt material eller varför inte påbörjat och avslutat arbetet.
Med URPlan skickas epost (som tillägg finns även SMS) till kunden vid de tillfällen Ni väljer att kommunicera.

Löpandefakturering

I en säljinriktad och kundorienterad förvaltningsorganisation som Er är merförsäljning en viktig del. Vi anser att varje utförare enkelt skall kunna skapa och hantera merförsäljning när tillfälle uppstår. Det kan gälle både avtalsrelaterade aktiviteter och rena tilläggsbeställningar, URPlan hanterar både och.

 

Uppföljning

I URPlan finns flera sorters uppföljning.
Dels den interna där alla från utförare till chefer enkelt skall kunna ta del av efterfrågad information, kanske för att svara kund eller för att göra olika uppföljningar på utförda uppdrag. URPlan levereras därför med en funktion som schemalagt mailar valda rapporter till respektive person – allt för att inte glömma bort viktiga detaljer.I URPlan ingår även en kundportal där era kunder själva kan logga in och överblicka allt från avtalsaktiviteter till tilläggsbetällningar.

Integrationer

Vi möts fortfarande av frågor om varför en organisation bör integrera sina datasystem?
Det korta svaret är att det minimerar dubbelarbete och onödig administration.
Det höjer datakvaliteten och ökar leveranstakten där flera medarbetare är i behov av samma information.
URPlan stödjer integrationer i alla riktningar för att verkligen kunna erbjuda optimering – vi gör det dessutom utan några extra licensavgifter.

 

Kort om Aff

Aff – Avtal för fastighetsförvaltning och service. Aff-konceptet är ett hjälpmedel för att göra avtal och upphandlingar av återkommande tjänster. Aff passar alla entreprenader där en funktion ska upprätthållas genom återkommande arbete. Mest känt är det att Aff lämpar sig för fastighetsförvaltning och fastighetsdrift, men Aff är lika anpassat för t.ex. utemiljöskötsel, arbetsplatsservice och städning. Se vilka tjänsteområden som Aff innehåller.

Licensmodell

BeFa har för längesedan lagt modellen med krångliga systemlicenser på hyllan.
Vi säljer: URPlan – allt ingår!
Det innebär att vi tillsammans med Er kan fokusera på den bästa lösningen för just ert företag, utan att våra konsulter hela tiden låter som systemsäljare