Ekonomisystem

Genom att integreras mot företagets ekonomisystem kan URPlan skapa både fakturaunderlag, bokföringsorders, skapa och förändra kundregistret mm.
Även kreditering av fakturor går att genomföra direkt i URPlan om systemen integreras.

Fastighetssystem

Ett moment som brukar innebära mycket handpåläggning är att upprätthålla företagets fastighetssystem vad gäller områdes och objektsstrukturer, vem som hyr eller äger mm. Genom att integrera URPlan mot ert fastighetssystem kan hämtas data automatiskt och dubbelarbetet är ett minne blott.

 

Lönesystem

Oavsett om er personal närvaro- eller frånvarorapporterar ser vi inte anledningen att göra det på flera ställen. I URPlan rapporteras enkelt alla sorters tid och utlägg, därefter skickas de via ett klick vidare till löneprogrammet för fortsatt bearbetning.

Leverantörsfakturahantering

Genom att direkt i URPlans inköpsfunktion skapa märkningar för era respektive inköp ges en möjlighet att integrera inköpsorders som vi sedan exporterar till ert leverantörsfakturahanteringssystem. Är inköpet knytet till en arbetsorder hanteras URPlan sedan även påslag och rabatter utan vidare manuell inblandning