URPlan - Förvaltningssystem

För dig som:

Säljer förvaltning
som tjänst

Med URPlan erhåller ert företag en fullskalig lösning hela vägen från anbud, kalkyl och vidare till färdigt kontrakt med avrapportering, merförsäljning, fakturaunderlag samt uppföljning.

Förvaltar
hyresfastigheter

Kvalitetssäkra den tekniska förvaltningen med hjälp av URPlan.
Få nöjda hyresgäster och hög trivsel med en välskött miljö – både ute och inne.

Förvaltar kommersiella fastigheter

URPlan hjälper er med underhållsplanering, myndighetskrav, tillsyn och skötsel samt tydliggör gränsdragningen mellan hyresvärd och hyresgäst.
Vi skapar enkelhet och merförsäljning för era utförare.

Förvaltar kommunala
fastigheter

Med URPlan skapar du enkelt underhålls- och skötselplaner, både till egen personal och som underlag till upphandling.

Ett system byggt för Aff

Du nyttjar URPlans styrka som affärs- och planeringsstöd i kombination med Aff;s standardiserade branschbeskrivningar. En lösning som passar alla entreprenader där en funktion ska upprätthållas genom återkommande arbete.