URPlan -

Förvaltningssystem

För dig som:


Säljer förvaltning
som tjänst

Image

Med URPlan erhåller ert företag en fullskalig lösning hela vägen från anbud, kalkyl och vidare till färdigt kontrakt med avrapportering, merförsäljning, fakturaunderlag samt uppföljning.

Läs mer!

Förvaltar
hyresfastigheter

Image

Kvalitetssäkra den tekniska förvaltningen med hjälp av URPlan.
Få nöjda hyresgäster och hög trivsel med en välskött miljö - både ute och inne.

Läs mer!
Förvaltar kommersiella fastigheter
Image

URPlan hjälper er med underhållsplanering, myndighetskrav, tillsyn och skötsel samt tydliggör gränsdragningen mellan hyresvärd och hyresgäst.
Vi skapar enkelhet och merförsäljning för era utförare.

Läs mer!

Förvaltar kommunala fastigheter

Image
Läs mer!

Med URPlan skapar du enkelt underhålls- och skötselplaner, både till egen personal och som underlag till upphandling.

Ett system byggt för Aff

Du nyttjar URPlans styrka som affärs- och planeringsstöd i kombination med Aff;s standardiserade branschbeskrivningar. En lösning som passar alla entreprenader där en funktion ska upprätthållas genom återkommande arbete.
Image
Läs mer!

Nyheter